„Stanowisko strony chińskiej pozostaje spójne i jasne, Pekin nie chce eskalacji tarć handlowych ze Stanami Zjednoczonymi” — powiedział przedstawiciel resortu. Podkreślił, że „współpraca handlowa i gospodarcza między USA i Chinami jest korzystna dla obu stron, przyczynia się do rozwoju gospodarczego obu krajów, sprzyja zatrudnieniu i bezpieczeństwu materialnemu ludności”.

„Chiny mają nadzieję, że USA i ChRL będą dążyć do siebie nawzajem, stymulować zrównoważony i skoordynowany rozwój współpracy gospodarczej i handlowej. Pekin jest gotów do dialogu i konsultacji, stale rozszerzać współpracę, należycie rozwiązywać rozbieżności, jesteśmy gotowi na zasadach wzajemnych ustępstw do zwiększenia importu ze Stanów Zjednoczonych” — powiedział Gao Feng.

Dodał, że w celu zaspokojenia rosnącego popytu konsumpcyjnego i rozwoju gospodarczego, Chiny są skłonne do zacieśnienia współpracy ze wszystkimi krajami świata, w tym także ze Stanami Zjednoczonymi, a zwiększenie importu jest długoterminową strategią chińskich władz. „Chiny z zadowoleniem przyjmują pojawienie się na rynku konkurencyjnych towarów dobrej jakości z całego świata, to pomoże stworzyć naturalne środowisko biznesowe, zapewni przejrzyste, przewidywalne i korzystne warunki handlu, co z kolei przyniesie korzyści przedsiębiorcom wszystkich krajów, w tym Stanów Zjednoczonych” — powiedział Gao Feng.