„Chiny będą zdecydowanie promować utworzenie globalnej gospodarki otwartego typu, bronić zasad WTO, wspierać mechanizm wielostronnego handlu, promować gospodarczą integrację regionalną, sprzyjać tworzeniu stref wolnego handlu, aby stawić opór różnym formom protekcjonizmu” — czytamy w artykule chińskiego ministra opublikowanym w gazecie „Zhenminzhibao”.

Pekin będzie również przyczyniać się do integracyjnego, zrównoważonego i wzajemnie korzystnego rozwoju światowej gospodarki, dodał polityk.

Globalizacja gospodarcza jest nieodwracalnym procesem wielostronnego handlu z WTO jako jego centrum — podstawą handlu międzynarodowego i filarem zdrowego rozwoju światowego handlu — powiedział Zhong Shan.

Podkreślił również, że Chiny nadal będą aktywnym uczestnikiem mechanizmu wielostronnego handlu.