Europejski Bank Inwestycyjny, który kredytuje państwa-akcjonariuszy Banku, wstrzymuje decyzje dotyczące przyznawania długoterminowych pożyczek dla Wielkiej Brytanii do czasu wyjaśnienia warunków wyjścia kraju z Unii Europejskiej – głosi komunikat instytucji. A to może Brytyjczyków zaboleć.

shutterstock_130660901-GEDBLog-Study-BREXIT

Europejski Bank Inwestycyjny udziela kredytów (lub je gwarantuje) zarówno publicznym, jak i prywatnym podmiotom z państw-akcjonariuszy, a nadrzędnym celem jego działań jest przyczynianie się do harmonijnego rozwoju Wspólnoty. EBI może uczestniczyć w realizacji polityki UE w zakresie pomocy państwom AKP (na podstawie konwencji z Lome), 12 państwom obszaru Morza Śródziemnego, a także krajom wschodniej i środkowej Europy.

Tylko w ub. roku EBI udzielił na inwestycje w Wielkiej Brytanii pożyczek o łącznej wartości 6,9 mld funtów, a w tym roku zaledwie 1,4 mld funtów. Według informacji „The Times”, na którą powołują się wczorajsze agencje prasowe, niemal wszystkie tegoroczne umowy podpisano w pierwszych trzech miesiącach roku, przed formalnym rozpoczęciem procedury wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

Już wiadomo, że decyzje w sprawie pożyczek dla Wielkiej Brytanii pozostaną wstrzymane do czasu porozumienia o opuszczeniu Wspólnoty.

W przesłanym dziennikarzom oświadczeniu EBI podkreślia, że „w ciągu dwóch lat Wielka Brytania przestanie być stroną traktatów, co oznacza, że nie będzie członkiem EBI. (…) w związku z tym konieczne jest dołożenie szczególnej staranności, jeśli chodzi o operacje finansowe kończące się po 2019 roku”.

Może to opóźnić nowe projekty i zwiększyć koszty związane z finansowaniem inwestycji, m.in. farm wiatrowych, szkół, budynków uniwersyteckich i nowych szpitali.

Rzecznik organizacji Universities UK, która zrzesza czołowe brytyjskie uczelnie, przyznał, że brak decyzji EBI w sprawie finansowania stanowiłby problem. Dodał, że w ubiegłych latach korzystając z tego źródła finansowania możliwe było budowanie nowych ośrodków badawczych i nauczania.

Brytyjskie ministerstwo finansów podkreśla zaś w oświadczeniu, że „dopóki Wielka Brytania pozostanie w Unii Europejskiej, brytyjskie firmy powinny mieć dostęp do finansowania z EBI na takich samych zasadach jak inne państwa członkowskie”. A Londyn podkreśla, że jego udział w akcjonariacie EBI to aż 16 proc.

Europejski Bank Inwestycyjny to instytucja finansowa Unii Europejskiej, działająca od 1 stycznia 1958, powołana na mocy traktatu rzymskiego z 1957 o utworzeniu EWG. Jego akcjonariuszami są państwa członkowskie UE. Siedziba EBI mieści się w Luksemburgu. Europejski Bank Inwestycyjny jest niezależny od budżetu UE, posiada osobowość prawną i własne organy decyzyjne (Rada Gubernatorów, Rada Dyrektorów, Komitet Zarządzający, Komisja Audytowa).

Rada Gubernatorów składa się z ministrów finansów państw członkowskich. W skład Rady Dyrektorów wchodzi po 1 przedstawicielu każdego państwa członkowskiego oraz jedna osoba wyznaczona przez Komisję Europejską.

Bank udziela kredytów (lub je gwarantuje) zarówno publicznym, jak i prywatnym podmiotom z państw-akcjonariuszy, a nadrzędnym celem jego działań jest przyczynianie się do harmonijnego rozwoju Wspólnoty.

EBI posiada 59,15 proc. udziałów Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), jak również 3 proc. akcji Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

źródło: The Times, PAP, Reuters, EBI

Pawel Pietkun

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Leave a Reply