Materiały wybuchowe znaleziono na moście przez rzekę Adrow w pobliżu wsi Telentiejewo w okręgu orszańskim, w obwodzie witebskim. Robotnicy znaleźli trotyl na końcu obiektu po demontażu szyn, podkładów i części balastowej.

Saperzy usunęli z nasypu 54 ładunki trotylu z czasów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, każdy ważący 400 gramów. Całkowita waga ładunku wynosiła 21,6 kg.

Po wydobyciu materiałów wybuchowych grupa saperów i pirotechników z jednostki wojskowej nr 5524 zabrała je w bezpieczne miejsce i zdetonowała.

We wrześniu 2013 roku w miejscowości Mamonowo w obwodzie kaliningradzkim saperzy rozbroili most, zaminowany przez wojska niemieckie w 1945 roku. U podstawy betonowego mostu przez rzekę Vituszka znajdowało się kilka rzędów ładunków trotylu i mina przeciwpancerna ze szklanym bezpiecznikiem. Trotyl i miny zostały odkryte przez budowniczych podczas naprawy. Most przez rzekę zawsze był uważany za solidny i nieustannie odbywał się na nim ruch samochodowy.