Minister spraw wewnętrznych Austrii Wolfgang Sobotka zarządził w środę intensywne punktowe kontrole na terenach przygranicznych w celu zwalczania nielegalnej migracji. Obok funkcjonariuszy służb porządku publicznego w akcji tej wezmą także udział żołnierze.

Jak zaznaczył Sobotka, prowadząc czynności śledcze dotyczące przemytu ludzi, podległa MSW Generalna Dyrekcja do spraw Bezpieczeństwa Publicznego wykryła w ostatnich dniach wzrost liczby przerzucanych przez granicę większych grup nielegalnych migrantów. Zaobserwowane przy tym odciążenie dotychczasowych tras przemytu wskazuje, że przenosi się on coraz bardziej na nowe szlaki.

– Zostałem poinformowany przez Generalną Dyrekcję do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, że na obszarze przygranicznym wykrywa się coraz częściej większe grupy nielegalnych migrantów i że wykorzystywane są także mniej dotąd uczęszczane punkty przekraczania granicy. By uzyskać lepszy obraz nowej sytuacji i dalej ograniczać nielegalne przekroczenia granicy, będziemy przez czas nieokreślony prowadzić skupione punktowo intensywne kontrole – powiedział Sobotka, dodając, że celem jest stałe zmniejszanie nielegalnej migracji.

Według ministra, działania te będą prowadzone w ramach kontrolowania granicy z Węgrami i Słowenią, a ponadto wzdłuż granic ze Słowacją, Węgrami, Słowenią i Włochami podejmie się wzmocnione przedsięwzięcia służące wykrywaniu przemytu ludzi w pojazdach i kontenerach. Bardziej intensywną kontrolą obejmie się także pociągi towarowe na tranzytowej trasie z Włoch do Niemiec.

RS, PAP

Source: Austria wzmacnia kontrole przy granicy