Winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody.

a11

Nierządnica Babilonu siedzi na siedmiu wzgórzach. Każdy egzegeta stwierdzi, że to jest Rzym, —  „wielkie miasto” Apokalipsy.

— „W Apokalipsie, Babilon jest figurą Rzymu, miasta bałwochwalczego kultu, rozwiązłości, rozpusty i politycznych prześladowań”.

Św. Piotr osobiście pisząc swój pierwszy list do Rzymian, nazywa Rzym Babilonem.

— „Pozdrawia was ta, która jest w Babilonie razem z wami wybrana, oraz Marek, mój syn” 1P 5.13

5,13    — ”Ta”   – Wlg dodaje:  Kościół”   (ekklesia   jest rodzaju żeńskiego) : „w  Babilonie” – symboliczna nazwa RzymuMarek  – Ewangelista; „syn” – w sensie duchowym.

Św. Piotr pisze z Rzymu, —  jednak nazywa go Babilonem.

Rozpoznaje, czym Kościelny Rzym stanie się przy końcu czasu – nierządnicą, która odrzuciła wiarę Chrystusa, — a cudzołożyła z fałszywymi bożkami i uprawiała bałwochwalstwo,  — tak jak prawdziwy Kościół Starego Testamentu nazywany był „nierządnicą” biorącą udział w nieautentycznej czci.

( Prawdziwy Kościół Katolicki w swoim oficjalnym nauczaniu pozostaje nieskazitelny (bezbłędny) i na zawsze pozostanie bezbłędny, —  dlatego, że jest jedynym prawdziwym Kościołem,  — Kościołem ustanowionym przez Jezusa Chrystusa. Posoborowy kościół jest sektą, jest nierządnicą.

Co więcej, nierząd w Piśmie Świętym był używany wyłącznie dla duchowego nierządu: —  uganianie się za fałszywymi bogami, bałwochwalstwo.

„Częścią Konsekracji,  — która została zmieniona w błędny i heretycki sposób, —  jest forma konsekracji wina”. ( niezgodna ze słowami Pana Jezusa)

W Nowej Mszy zostały zmienione słowa konsekracji wina z ….

TO JEST BOWIEM KIELICH KRWI MOJEJ, NOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA:
TAJEMNICA WIARY, KTÓRA BĘDZIE WYLANA ZA WAS I ZA WIELU NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW.

Na …..

TO JEST BOWIEM KIELICH KRWI MOJEJ, NOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA: KTÓRA BĘDZIE WYLANA ZA WAS I ZA WSZYSTKICH, ŻE GRZECHY MOGĄ BYĆ ODPUSZCZONE

Jednakże,  — ponieważ nikt nie może zmienić słów konsekracji (św. Tomasz z Akwinu),  — skutkuje to unieważnieniem skutków konsekracji.

(Dotyczy Mszy angielskojęzycznych,  — jednak nie zmienia faktu, że  — każda Nowa Msza NOM jest ohydą spustoszenia, prowadząc do utraty Wiary)

Zobaczyłam znowu nowy i dziwny Kościół, który oni próbowali zbudować. Nie było w nim nic świętego…

— Ludzie miesili chleb w krypcie poniżej… ale on nie podnosił się, ani oni nie otrzymywali Ciała Naszego Pana, ale tylko chleb.

— Ci, którzy byli w błędzie przez nich niezawinionym i którzy pobożnie i płomiennie pragnęli Ciała Jezusa otrzymywali pocieszenie duchowe, ale nie działo się to przez przyjmowanie Komunii.

— Wtedy mój Przewodnik (Jezus) powiedział: TO JEST BABEL.

(Anna Katarzyna Emmerich)

Czyż nie jest to ten przypadek, kiedy Apokalipsa mówiąc o nierządnicy Babilonu stwierdza wielokrotnie

—  „ winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody”?

Apokalipsa 18.3

— bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody, i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu.

Apokalipsa 14.8

— A inny Anioł, drugi, przyszedł w ślad mówiąc:  — Upadł, upadł wielki Babilon, co winem zapalczywości swego nierządu napoił wszystkie narody!

Apokalipsa 16.9

— A wielkie miasto rozpadło się na trzy części i miasta pogan runęły. I wspomniał Bóg na Wielki Babilon,  by mu dać kielich wina – gniewu zapalczywości swej.

Apokalipsa 17.1-2

— Potem przyszedł jeden z siedmiu Aniołów, mających siedem czasz, i tak odezwał się do mnie:

— Chodź, ukażę ci wyrok na Wielką Nierządnicę, która siedzi nad wielu wodami, z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu.

Kościół posoborowy popełnił duchowe cudzołóstwo, uosobione przez nieprawdziwe uwielbienie, które charakteryzuje świętokradcza i fałszywaMsza (NOM).

Co więcej, hierarchowie soborowego Kościoła modlą się mieszając razem z fałszywymi wyznaniami obecnymi na całej ziemi;  — jako rezultat przekraczają I Przykazanie Boże, które najbardziej obraża Boga.

Aby przestrzegać I Przykazania, około 30 ( w przybliżeniu) pierwszych papieży cierpiało okrutne męczeństwo.

Z tego samego powodu młode dziewczyny, jak św. Filomena,  heroicznie znosiły ohydne tortury, a miliony chrześcijan było wieszanych, ścinanych, aby nie modlić się do fałszywych bogów i nie składać hołdu fałszywym bogom.

W rezultacie duchowego nierządu (tj. fałszywego ekumenizmu), Kościół SW II  jest winny krwi świętych.

Czytaj Słowo Boże o nierządzie Babilonu:

„ i w niej znalazła się krew proroków i świętych, i wszystkich zabitych na ziemi.”  Ap 18.24

W takim stopniu,  — w jakim Rzym stracił Wiarę,  — stał się wrogiem prawdziwego Kościoła i stał się winnym krwi wielu proroków i świętych Kościoła katolickiego.

Tak jak Nasz Pan oddał się w ręce nieprzyjaciół w czasie Swej Męki, tak pozwala modernistom oddać Swój Kościół w ręce wrogów w czasie tej Męki.

30 czerwca 1968r. sekta Vaticanum II adoptowała nowy ryt wyświęcania księży, jak również nowy sposób konsekracji biskupów.

Nowy sposób wyświęcania jest istotnie i zasadniczo rytem anglikańskim, który to rytuał ( anglikański rytuał) został przez papieża Leona XIII uznany za nieważny. —  (List „Apostolicae Curae” papieża Leona XIII datowany na 13 września 1896 roku).

Przypominam „Świadectwo Mojżesza”, które zawiera następujące zdanie:

„ w ostatnich dniach, będą niewolnicy obok mych ołtarzy, którzy nie są prawdziwymi kapłanami, lecz niewolnikami”.

Widzieliśmy owoce szalbierczej „Ordynacji”:  — pedofilii, homoseksualistów, lubieżnych mężczyzn, wśród innych rzeczy.

Czy to się nie dzieje?

——————————————————-
Źródło; http://tradycja-2007.blog.onet.pl/2007/01/19/apokalipsa-a-obecne-czasy/

Za: https://forumdlazycia.wordpress.com/2014/10/23/apokalipsa-a-obecne-czasy-posoborowy-kosciol-jest-sekta-jest-nierzadnica/

Data publikacji: 23.10.2014

Wolna Polska – Wiadomości Wolna Polska – Wiadomości – Informacje Świat Polska

Source: Apokalipsa a obecne czasy – Posoborowy kościół jest sektą, jest nierządnicą

Leave a Reply