Zaznaczono, że może się to zdarzyć z powodu wielu czynników: niezadowolenia ludności z tempa reform, pogorszenia poziomu życia, nasilonej korupcji i zaostrzenia politycznych konfrontacji.

W raporcie czytamy również, że opozycja będzie próbowała wykorzystać sytuację w społeczeństwie, aby „osłabić prezydenta Ukrainy Petra Poroszenkę i prorządową koalicję w przededniu wyborów”.

Wszystko to, według autorów dokumentu, stanowi zagrożenie dla ożywienia gospodarczego Ukrainy i może prowadzić do zmian w polityce zagranicznej.

Wybory prezydenckie i parlamentarne muszą odbyć się na Ukrainie w 2019 roku. Różne siły polityczne żądają przedterminowych wyborów do Rady, uznając obecny skład organu ustawodawczego za nieskuteczny. Niektórzy opozycjoniści opowiadają się także za impeachmentem Poroszenki.

Sam ukraiński przywódca wielokrotnie oświadczał, że wcześniejsze wybory spowolnią przebieg reform i zdestabilizują sytuację w kraju.