Amerykańscy marines na Tajwanie: kolejna „tykająca bomba” w stosunkach USA i Chin

Komunikat zwrócił uwagę obserwatorów, ponieważ wysłanie piechurów morskich na wyspę może być poważnym powodem do intensyfikacji konfliktów w stosunkach z Chinami.

Amerykański Instytut na Tajwanie przy braku stosunków dyplomatycznych reprezentuje interesy USA na wyspie. Jego działalność na Tajwanie ma charakter nieoficjalny, a bezpieczeństwo budynku zapewnia strona tajwańska. Jednak w lutym tego roku podczas sympozjum w Waszyngtonie były szef Tajpejskiego Biura Amerykańskiego Instytutu na Tajwanie (AIT) Stephen Young złożył nieoczekiwane oświadczenie. Według niego w nowym kompleksie AIT w Tajpej pojawi się punkt dyslokacji piechoty morskiej z Oddziału Ochrony Ambasad Korpusu Piechoty Morskiej USA. Według Younga będzie to oznaczać determinację rządu USA do wypełnienia zobowiązań wobec Tajwanu w odniesieniu do jego bezpieczeństwa.

Pekin wtedy natychmiast zareagował na oświadczenie Stephena Younga. Ministerstwo Obrony ChRL podkreśliło, że Chiny „niezmiennie sprzeciwiają się wszelkim formom oficjalnych i wojskowych kontaktów między USA a Tajwanem”. Podobne oświadczenie złożyło również Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin, wyrażając nadzieję, że Waszyngton „będzie przestrzegać zasady «jednych Chin»”.

Stephen Young złożył swoje oświadczenie, gdy nowy budynek AIT nie był jeszcze otwarty. Ceremonia otwarcia odbyła się 12 czerwca, do tego czasu amerykańscy marines jeszcze się nie pojawili na wyspie. W ceremonii wzięła udział doradca sekretarza stanu ds. edukacji i kultury Mary Royce. W związku z udziałem amerykańskiego urzędnika Chiny zrobiły Stanom Zjednoczonym surowe przedstawienie. Stosunki między Waszyngtonem a Pekinem są dziś skomplikowane ze względu na spory handlowe. Z tego względu niewątpliwie wzrosła wrażliwość na tajwańską kwestię i stopień jej wpływu na inne aspekty chińsko-amerykańskich stosunków.

Możliwe wysłanie piechoty morskiej na wyspę to krok, który może mieć poważne konsekwencje. Taką opinię w komentarzu dla Sputnika wyraził pracownik naukowy Departamentu Azji i Pacyfiku Chińskiej Akademii Stosunków Międzynarodowych Yang Xiyu.

Jeśli to rzeczywiście nastąpi, to nieuchronnie spowoduje dwojakie konsekwencje. Po pierwsze, kwestia Tajwanu jest najbardziej wrażliwym i wybuchowym problemem w chińsko-amerykańskich stosunkach. Wszelkie działania mające na celu zignorowanie zasady «jednych Chin» będą poważnym ciosem dla stosunków dwustronnych. Jeżeli piechurzy morscy zostaną rozmieszczeni w AIT, doprowadzi to do dalszej intensyfikacji negatywnych czynników w stosunkach między ChRL a USA. Po drugie, decyzja ta wpłynie na stosunki dwóch brzegów Cieśniny Tajwańskiej. Tajwańscy separatyści co roku wydają ogromne środki na prowadzenie działań agitacyjnych za granicą, wzywają Kongres USA do podniesienia poziomu amerykańsko-tajwańskich stosunków. Pojawienie się tego problemu jest akurat jednym z rezultatów ich wysiłków.