Rzecznik prasowy Ministerstwa ds. Walki z Narkotykami Afganistanu Hanif Daneshyar powiedział w rozmowie ze Sputnikiem, na co spożytkowano pieniądze przeznaczone na walkę z narkotykami. USA kierowały pieniądze na ten cel za pośrednictwem Agencji ds. Odbudowy Afganistanu (SIGAR).

Hanif Daneshyar: Różne państwa świata udzielały pomocy afgańskiemu rządowi w walce z narkotykami, Stany Zjednoczone udzieliły w tym zakresie dużej pomocy, ale nie możemy potwierdzić informacji SIGAR o tym, że w Afganistanie wykorzystano 8,6 miliardów dolarów na walkę z narkotykami. Dlaczego? Dlatego że w działalności organizacji nie było koordynacji z afgańskim rządem i ministerstwem ds. walki z narkotykami w zakresie wykorzystania tych pieniędzy. Potwierdzamy odbiór około 300 milionów dolarów, które Stany Zjednoczone przekazały na rzecz walki w narkotykami w Afganistanie, ale nie przyjmujemy i nie potwierdzamy informacji SIGAR o tym, że wydano 8,6 mld dolarów we współpracy z afgańskim rządem.

Sputnik: Zgodnie z nowym raportem SIGAR w 2017 roku, w Afganistanie, mak opiumowy uprawiano na powierzchni ponad 328 000 ha, a to o 63% więcej niż rok temu. To najwyższy wskaźnik od 2002 roku.

Hanif Daneshyar: Można to wytłumaczyć dwojako: dużym popytem na afgańskie narkotyki na całym świecie i łatwym tranzytem środków narkotycznych wewnątrz regionu.

Sputnik: W raporcie SIGAR mowa o tym, że ilość opium wyprodukowanego w Afganistanie w ubiegłym roku może zapewnić produkcję 900 ton czystej heroiny, co może stać się bodźcem do rozszerzenia stref działań bojowych na terytorium Afganistanu.

Hanif Daneshyar: W Afganistanie do uprawy maku opiumowego nadaje się ponad 328 tysięcy ha ziemi. Przeważająca część narkotyków produkowana jest w prowincji Helmand, gdzie zwiększa się ilość zakładów produkcyjnych. Problemy stwarzają też takie prowincje jak Badghis (najbardziej niebezpieczna w ostatnich latach prowincja), Farah, Oruzgan, Kandahar, Farjab, Nangarhar i Badachszan. Mamy poważne problemy z tymi prowincjami.

Ministerstwo Koordynacji ds. Walki z Narkotykami w ścisłej współpracy z Biurem ds. Narkotyków i Przestępczości Organizacji Narodów Zjednoczonych przeprowadziło swoje badania i uzyskało rzeczywiste dane statystyczne za 2017 rok. Zgodnie z tymi danymi łączna powierzchnia uprawy maku opiumowego w Afganistanie w 2017 roku wyniosła 328 tysięcy ha — to o 63% więcej niż w 2016 roku.

Sputnik: Ostatnie dane statystyczne za 2017 rok dotyczące produkcji narkotyków w kraju wyglądają następująco: 60% produkcji przypada na Południe kraju, 17% — na Zachód, 13% — na Północ, 7% — na Wschód, 3% — na Północny wschód i 0,4% na Centrum kraju. Około 10 prowincji, które wcześniej nie uczestniczyły w produkcji maku, w tym roku okazały się wciągnięte w produkcję i obrót narkotykami.

Hanif Daneshyar: Do tych danych dodam, że w 2016 roku Ministerstwo ds. Walki z Narkotykami we współpracy z amerykańskim Biurem INL przeprowadziło badanie i ustaliło, że w samym tylko Afganistanie w wyniku zażywania narkotyków cierpi od 2,9 do 3,6 mld osób. Pierwsza kategoria — od 1,2 do 1,4 mld osób w Afganistanie — została zidentyfikowana jako uzależnieni i wymagający poważnej terapii. Druga kategoria — to osoby sięgające od czasu do czasu po narkotyki, członkowie ich rodzin i przyjaciele. Trzecia kategoria obejmuje osoby, których nie sposób już uratować. Afganistan ma możliwość wyciągnięcia z uzależnienia zaledwie 40 tysięcy osób rocznie.

Sputnik: Według danych Biura ds. Narkotyków i Przestępczości Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2017 roku łączny rozmiar narkotyków wyprodukowanych w Afganistanie i Kolumbii gwałtownie wzrósł w porównaniu z poprzednimi latami.