Amerykańskie centrum ds. kontroli i prewencji chorób (CDC) przekazało, że około 30 mln Amerykanów choruje na cukrzycę.

Resort zauważa, że 14% dorosłych obywateli USA choruje na cukrzycę, z czego 10% wie o swojej chorobie, a 4% — żyje w nieświadomości.

„Cukrzyca pozostaje chronicznym problemem w sferze zdrowia, dotyczy około 30 mln osób” — powiedział Mark Eberhard, wiodący specjalista Narodowego Ośrodka Statystki Medycznej, który jest częścią CDC.

Według słów Eberharda na wzrost liczby chorych na cukrzycę wpływa kilka czynników, jednym z nich jest starzenie się społeczeństwa, gdyż cukrzyca dotyka osób w podeszłym wieku.

W marcu Ministerstwo Zdrowia Rosji przekazało, że w okresie od 2011 do 2016 roku liczba Rosjan chorych na cukrzycę wzrosła o 25%.