Sekretarz stanu MSZ Levente Magyar oznajmił, że wezwanie było związane z tzw. „listą śmierci”, na której znaleźli się zakarpaccy Węgrowie, oraz z zamieszczonym na stronie ukraińskiego parlamentu wezwaniem do deportacji obywateli posiadających podwójne obywatelstwo Ukrainy i Węgier. Węgierski dyplomata podkreślił, że Budapeszt jest również zaniepokojony nową bazą wojskową na Zakarpaciu, którą Kijów rozmieścił kilka kilometrów od granicy z państwem należącym do Unii Europejskiej i NATO.