— Jeszcze raz wspólnie potwierdziliśmy zamiar konsekwentnego dążenia do zawarcia układu pokojowego. Rozwiązanie kwestii układu pokojowego, którego nie ma między naszymi krajami od ponad 70 lat, nie jest łatwe. Jednak w naszym pokoleniu chcemy postawić kropkę w tej sprawie. To nasze główne zadanie – podkreślił szef japońskiego rządu.

Z kolei Putin oświadczył, że ważne jest cierpliwe poszukiwanie rozwiązania, które umożliwi Rosji i Japonii zawarcie układu pokojowego, odzwierciedlającego interesy strategiczne obu stron. 

Rosyjski prezydent dodał, że jego zawarcie może nastąpić dzięki wspólnej działalności gospodarczej na spornych Wyspach Kurylskich. 

Nad relacjami między Rosją i Japonią ciąży brak traktatu pokojowego. Japonia pretenduje do wysp Kunaszyr, Szykotan, Iturup i Habomai, powołując się na dwustronny traktat o handlu i delimitacji granic z 1855 roku.

W 1956 roku ZSRR i Japonia podpisały Wspólną Deklarację, w której Moskwa zgadzała się na rozmowy w sprawie przekazania Japonii wysp Habomai i Szykotan po zawarciu traktatu pokojowego. Deklaracja nie poruszała kwestii dwóch pozostałych wysp. ZSRR liczył na to, że Wspólna Deklaracja postawi kropkę nad „i” w sporze, Japonia zaś uważała dokument za częściowe rozwiązanie problemu i nie rezygnowała z roszczeń do wszystkich wysp. Kolejne rozmowy do niczego nie doprowadziły, traktat pokojowy po zakończeniu II wojny światowej pozostał niepodpisany.

Pozycja Moskwy zasadza się na tym, że wyspy weszły w skład ZSRR po II wojnie światowej i rosyjskie zwierzchnictwo nad nimi nie może być poddawane w wątpliwość.