Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni to deklaracja odpowiedzialności uczelni, oczekiwania nauki wobec biznesu i… biznesu wobec nauki – to zagadnienia, jakim była poświęcona konferencja pt. „Społeczna Odpowiedzialność Nauki – wyzwania dla środowiska akademickiego i biznesu”, która odbyła się w ubiegłym tygodniu w Ministerstwie Rozwoju.

podpisanie_spolecznej_deklaracji_odpowiedzialnosci_20171116_143722_hdr

Podpisanie przez 23 szkoły wyższe Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni – to jeden z najważniejszych punktów konferencji. Autorami dokumentu są członkowie Grupy roboczej ds. edukacji i popularyzacji CSR, funkcjonującej w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra Rozwoju i Finansów. W pracach grupy uczestniczą przedstawiciele zarówno środowiska akademickiego, jak i biznesu, organizacji społecznych oraz administracji publicznej.

Deklaracja skupia się na czterech obszarach funkcjonowania uczelni, dotyczących pielęgnowania wartości akademickich, realizacji programów, projektów wdrożeniowych i badań ważnych dla rozwoju społecznej odpowiedzialności, organizacji pracy uczelni i jej współpracy z interesariuszami. Autorzy dokumentu dużą wagę przywiązali do misji, jaką jest kształtowanie społecznych i obywatelskich postaw przyszłych elit kraju, sprzyjających budowaniu wspólnoty i wrażliwości społecznej. Podkreślili konieczność upowszechniania idei tolerancji, równości i różnorodności, a także respektowania i ochrony praw człowieka w odniesieniu do całej społeczności akademickiej.

Deklaracja dużo miejsca poświęca także partnerstwu nauki i biznesu, które umożliwia rozwój badań naukowych i w efekcie postęp społeczny i gospodarczy kraju.

Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni podpisały następujące uczelnie:

Akademia Leona Koźmińskiego

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Politechnika Gdańska

Politechnika Łódzka

Politechnika Wrocławska

Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Śląski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Wrocławski

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Deklarację wciąż mogą podpisać także inne uczelnie, pragnące informować o swoim zaangażowaniu w promowanie idei społecznej odpowiedzialności.

Najlepsze prace w zakresie etyki biznesu i CSR nagrodzone

Podczas konferencji ogłoszono wyniki XII edycji Konkursu Verba Veritatis na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie w zakresie etyki biznesu i CSR. Celem konkursu, organizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademię Leona Koźmińskiego, jest podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności i etyki biznesu. Mogą wziąć w nim udział studenci i absolwenci wyższych uczelni państwowych i prywatnych, którzy poświęcili któremuś z tych zagadnień swoją pracę licencjacką, magisterską, doktorską, podyplomową bądź inżynierską. Przy ocenie kapituła konkursu brała pod uwagę wartość merytoryczną pracy, jej znaczenie praktyczne, innowacyjność oraz warsztat naukowy.

Pula nagród w tegorocznej edycji konkursu to: 32 tysiące złotych, pakiet szkoleniowy od Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz publikacje Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Wśród nagrodzonych prac, znalazły się m.in. rozprawa doktorska dr Pauliny Malaczewskiej pt. „Determinanty i mechanizmy kształtowania się szarej strefy gospodarki” czy praca licencjacka Filipa Żotkiewicz poświęcona zmianom pojmowania uczciwości w życiu gospodarczym na przestrzeni dziejów.

Współorganizatorami konferencji, poza Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwem Rozwoju, byli: Akademia Leona Koźmińskiego, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Pawel Pietkun

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

2 komentarze

  1. I’m curious to find out what blog platform you happen to be working with? I’m experiencing some small security issues with my latest blog and I’d like to find something more secure. Do you have any recommendations?

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.