Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni to deklaracja odpowiedzialności uczelni, oczekiwania nauki wobec biznesu i… biznesu wobec nauki – to zagadnienia, jakim była poświęcona konferencja pt. „Społeczna Odpowiedzialność Nauki – wyzwania dla środowiska akademickiego i biznesu”, która odbyła się w ubiegłym tygodniu w Ministerstwie Rozwoju.

podpisanie_spolecznej_deklaracji_odpowiedzialnosci_20171116_143722_hdr

Podpisanie przez 23 szkoły wyższe Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni – to jeden z najważniejszych punktów konferencji. Autorami dokumentu są członkowie Grupy roboczej ds. edukacji i popularyzacji CSR, funkcjonującej w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra Rozwoju i Finansów. W pracach grupy uczestniczą przedstawiciele zarówno środowiska akademickiego, jak i biznesu, organizacji społecznych oraz administracji publicznej.

Deklaracja skupia się na czterech obszarach funkcjonowania uczelni, dotyczących pielęgnowania wartości akademickich, realizacji programów, projektów wdrożeniowych i badań ważnych dla rozwoju społecznej odpowiedzialności, organizacji pracy uczelni i jej współpracy z interesariuszami. Autorzy dokumentu dużą wagę przywiązali do misji, jaką jest kształtowanie społecznych i obywatelskich postaw przyszłych elit kraju, sprzyjających budowaniu wspólnoty i wrażliwości społecznej. Podkreślili konieczność upowszechniania idei tolerancji, równości i różnorodności, a także respektowania i ochrony praw człowieka w odniesieniu do całej społeczności akademickiej.

Deklaracja dużo miejsca poświęca także partnerstwu nauki i biznesu, które umożliwia rozwój badań naukowych i w efekcie postęp społeczny i gospodarczy kraju.

Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni podpisały następujące uczelnie:

Akademia Leona Koźmińskiego

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Politechnika Gdańska

Politechnika Łódzka

Politechnika Wrocławska

Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Śląski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Wrocławski

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Deklarację wciąż mogą podpisać także inne uczelnie, pragnące informować o swoim zaangażowaniu w promowanie idei społecznej odpowiedzialności.

Najlepsze prace w zakresie etyki biznesu i CSR nagrodzone

Podczas konferencji ogłoszono wyniki XII edycji Konkursu Verba Veritatis na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie w zakresie etyki biznesu i CSR. Celem konkursu, organizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademię Leona Koźmińskiego, jest podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności i etyki biznesu. Mogą wziąć w nim udział studenci i absolwenci wyższych uczelni państwowych i prywatnych, którzy poświęcili któremuś z tych zagadnień swoją pracę licencjacką, magisterską, doktorską, podyplomową bądź inżynierską. Przy ocenie kapituła konkursu brała pod uwagę wartość merytoryczną pracy, jej znaczenie praktyczne, innowacyjność oraz warsztat naukowy.

Pula nagród w tegorocznej edycji konkursu to: 32 tysiące złotych, pakiet szkoleniowy od Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz publikacje Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Wśród nagrodzonych prac, znalazły się m.in. rozprawa doktorska dr Pauliny Malaczewskiej pt. „Determinanty i mechanizmy kształtowania się szarej strefy gospodarki” czy praca licencjacka Filipa Żotkiewicz poświęcona zmianom pojmowania uczciwości w życiu gospodarczym na przestrzeni dziejów.

Współorganizatorami konferencji, poza Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwem Rozwoju, byli: Akademia Leona Koźmińskiego, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Pawel Pietkun

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

2 komentarze

Leave a Reply