​20 tysięcy żołnierzy amerykańskich wraz z sześcioma tysiącami pojazdów ma uczestniczyć w przyszłorocznych ćwiczeniach wojskowych DEFENDER-20 w Polsce – poinformował generał Zbigniew Powęska, szef Zarządu Logistyki – P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Gen. Powęska uczestniczył w środę w posiedzeniu sejmowej komisji obrony poświęconym „możliwości poprawy mobilności wojskowej i zdolności systemu HNS (Host Nation Support)”. Chodzi o krajowy system umożliwiający przyjęcie i wsparcie sił NATO na terytorium naszego kraju, w sytuacji zagrożenia ze strony zewnętrznego agresora. Gen. Zbigniew Powęska jest pełnomocnikiem MON ds. HNS.

Mówiąc o możliwościach naszego kraju, w tym sił zbrojnych, w przyjmowaniu sił sojuszniczych w Polsce szef Zarządu Logistyki P-4 zapewnił, że są one „trenowane”. Jako przykład podał minione edycje ćwiczenia wojskowego ANAKONDA, realizowanego z siłami sojuszniczymi NATO, w tym z Amerykanami.

Poinformował też, że na przyszłorocznym międzynarodowym ćwiczeniu DEFENDER-20, które będzie prowadzone w Polsce od marca do sierpnia na terytorium Polski, będzie przebywało pięć brygad amerykańskich – w tym trzy brygady bojowe i dwie brygady zabezpieczenia.

Gen. Powęska zapewnił, że Wojsko Polskie posiada zdolności do przyjęcia takich sił sojuszniczych „droga morską, kolejową, lądową i powietrzną”. Mówiąc o ćwiczeniu DEFENDER-20 ocenił, że będzie to „największy sprawdzian polskich sił zbrojnych” w zakresie zdolności do przyjęcia „sił wzmocnienia”, czyli wojsk innych sił sojuszniczych NATO. Chodzi nie tylko o wojska amerykańskie, gdyż w ćwiczeniu mają brać udział także wojska innych państw.

Infrastruktura o znaczeniu obronnym

Gen. Powęska poinformował, że przyszłym roku te zdolności będą ćwiczone na około 20 tys. żołnierzy amerykańskich, którzy przybędą do Polski, wraz z sześcioma tysiącami pojazdów – w tym ma być około 1500 pojazdów gąsienicowych i 2500 kontenerów sprzętu. Siły te będą przerzucane do Polski drogą kolejową i morską – przewidziano 90 transportów kolejowych i 20 morskich.

„To będziemy realizowali w przyszłym roku i sprawdzimy ten system HNS, w różnych konfiguracjach. Zarówno przyjęcia, zabezpieczenia pobytu, jak i wycofania tych sił do miejsc ich stacjonowania. Chcę podkreślić, że ten system był wielokrotnie trenowany i ćwiczony, i zapewniam, że również w tym ćwiczeniu to wyjdzie” – mówił gen. Powęska.

Uzupełniając jego informację przedstawiciele departamentu infrastruktury MON poinformowali, że obecnie dla wojska w zakresie infrastruktury drogowej najistotniejsze jest wsparcie państwa dla rozwoju dróg samorządowych o znaczeniu obronnym. Ale rozwijane są też możliwości przemieszczania wojsk koleją. Zaznaczyli, że w tym celu wojsko, we współpracy z PKP, zakupiło 100 platform kolejowych do przewozu sprzętu ciężkiego. Są one od 1 czerwca „w pełni wykorzystywane” – służą przemieszczaniu wojsk, m.in. stacjonujących w naszym kraju wojsk amerykańskich.

Z informacji przedstawicieli resortu wynika też, że Polska chce zgłosić około 180 projektów infrastrukturalnych – morskich, kolejowych i drogowych, które mają służyć także celom obronnym – do konkursu w ramach finansowania „Connecting Europe” realizowanego przez Komisję Europejską. Chodzi o finansowanie rzędu 6,5 mld euro, które ma być przekazane na wsparcie inwestycji państw UE. Z wypowiedzi przedstawicieli MON wynika, że obecnie projekty są przygotowywane do zgłoszenia do konkursu.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.