Na koniec drugiego kwartału bieżącego roku już blisko 16 mln klientów indywidualnych aktywnie korzystało z usług swojego banku przez internet. Od kwietnia do czerwca ich liczba wzrosła o ponad 160 tys. – z 15,62 mln do 15,78 mln. To wzrost rzędu 1 proc. w ujęciu kwartalnym, jednak w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku liczba aktywnych klientów indywidualnych zwiększyła się o blisko 4 proc. – wynika z najnowszej edycji raportu NetB@nk przygotowanego przez Związek Banków Polskich.

pile of credit cards

Na koniec drugiego kwartału bieżącego roku już blisko 16 mln klientów indywidualnych aktywnie korzystało z usług swojego banku przez internet. Od kwietnia do czerwca ich liczba wzrosła o ponad 160 tys. – z 15,62 mln do 15,78 mln. To wzrost rzędu 1 proc. w ujęciu kwartalnym, jednak w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku liczba aktywnych klientów idywidualnych zwiększyła się o blisko 4 proc.. Dynamika wzrostu liczby aktywnych użytkowników osłabła w stosunku do poprzedniego kwartału, a kwartalny wzrost liczby umów bankowości internetowej w dalszym ciągu przewyższa przyrosty nowych klientów, którzy przynajmniej raz w miesiącu logują się do banku przez internet. Po drugim kwartale liczba wszystkich umów bankowości internetowej wśród klientów indywidualnych wyniosła 34,5 mln i była wyższa od stanu na koniec I kwartału o o ponad 1,07 mln (3,22 proc.) i o ponad 3 mln (9,77 proc.) w stosunku do II kwartału 2016 r.

Liczba umów i aktywność klientów w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw w II kwartale utrzymały się na zbliżonym poziomie w stosunku do poprzedniego okresu. Możliwość korzystania z banku przez internet miało 2,38 mln klientów MSP – to o 30 tys. więcej (1,28 proc.) w ujęciu kwartalnym, natomiast jeśli chodzi o faktycznych użytkowników, było to 1,41 mln. W ciągu minionego roku odnotowano nieznaczny spadek liczby umów bankowości internetowej wśród przedsiębiorców (-0,89 proc.), jednak liczba klientów aktywnych w tej grupie sukcesywnie wzrasta.

Na koniec II kwartału Polacy mieli w portfelach 37,76 mln kart płatniczych i liczba ta uległa tylko niewielkiej zmianie (0,07 proc.) w stosunku do I kwartału 2017 r. Większość z nich – 31,65 mln stanowiły karty debetowe, których liczba w ujęciu kwartalnym zwiększyła się o 120 tys. sztuk. W II kwarale zminiejszyła się natomiast liczba kart kredytowych – z 5,96 mln do 5,87 mln (1,44 proc.). Warto zwrócić jednak uwagę na istotny wzrost zainteresowania użytkowaniem kart płatniczych w drugim kwartale. Ogólna liczba transakcji kartami – zarówno gotówkowych, jak i bezgotówkowych – zwiększyła się o ponad 135 mln (13,19 proc.) i wyniosła 1,162 mln sztuk. Równie istotnie wzrosła wartość transakcji, która byłą wyższa od tej odnotowanej w I kwartale o 18,88 mld zł ( wzrost o 13,1 proc.) i wyniosła 163 mld zł.

Pawel Pietkun

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły